Leverantör

Vill du bli leverantör till Bauwerk Group?

Vår ambition i Bauwerk Group är inte bara att behålla vår position som en innovativ ledare inom naturligt, hållbart trägolv, utan också att fortsätta expandera det.
Våra inköpsaktiviteter inkluderar allt vi behöver för att utveckla och producera trägolv. Därför spelar våra inköpspartners en nyckelroll i vår gemensamma affärsframgång och tillfredsställelse för våra interna och externa kunder.
 
Vi behöver motiverade och pålitliga partnerskap för att stödja oss i detta. När det gäller våra leverantörer lägger vi särskild vikt vid stabilitet, prestanda, en solid ekonomisk grund och försiktig användning av våra naturresurser.

Vill du bli leverantör till Bauwerk Boen Group?
 
Fortsätt till ansökningsformuläret här